Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Chuyên Viên Bảo Hiểm
Lễ Tân/Thâu Ngân – Khoa Cấp Cứu
Thư ký Y khoa (Nói tiếng Anh/tiếng Pháp)
Nhân viên Tư vấn Khách hàng
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Cơ Điện
Chuyên viên Đào tạo & Phát triển
Lễ Tân/Thâu Ngân
Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Dược sĩ (Đại Học)
Dược trung
Kỹ Thuật Viên Hình Ảnh Y Học
Chuyên viên vật lý trị liệu
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Hộ lý
Điều dưỡng
Bác sĩ Nhi