Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Thông dịch viên – Tiếng Nhật, Trung & Hàn 31/07/2017
Thư Ký Y Khoa 31/07/2017
Lễ Tân/Thâu Ngân 31/07/2017
Thư ký tính phí lầu trại 31/07/2017
Vị Trí Tuyển Dụng Thời Hạn
Dược sĩ (Đại Học)
Dược trung
Kỹ Thuật Viên Hình Ảnh Y Học
Chuyên viên vật lý trị liệu
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Hộ lý
Điều dưỡng
Bác sĩ Nhi